UTRATA WARTOŚCI POJAZDU, SPOSÓB WYLICZENIA – R. PR. KAROL BORKOWSKI

UTRATA WARTOŚCI POJAZDU, SPOSÓB WYLICZENIA – R. PR. KAROL BORKOWSKI

W poprzednim wpisie na blogu szkicowo omówiłem prawo do żądania odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu, dziś chciałbym przedstawić sposób działania, a także uwypuklić poszczególne elementy na jakie należy zwrócić uwagę przy tego typu roszczeniu – radca prawny Karol Borkowski

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż odszkodowanie z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu może mieć miejsce tylko w wypadku zajścia tzw. szkody częściowej, a więc wówczas gdy  naprawa pojazdu jest uzasadniona (nie przekracza wartości auta sprzed szkody), wszak przy szkodzie całkowitej auto nie jest w ogóle naprawione i nie dochodzi do utraty jego wartości. Omawiałem to zagadnienie już w poprzednim wpisie:

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Wypłacane odszkodowanie powinno zatem uwzględniać nie tylko koszty naprawy auta, ale także utraconą wartość handlową samochodu. Uczestnictwo w wypadku auta które wcześniej w żadnej kolizji drogowej nie brało udziału jest wszak realną stratą po stronie poszkodowanego właściciela samochodu. Praktyka rynku motoryzacyjnego wskazuje bowiem jednoznacznie, że osoba chcąca zakupić samochód, mając do wyboru zakup podobnych pojazdów: powypadkowych i bezwypadkowych prawie zawsze wybierają tę drugą opcję. Istotna jest tu bowiem uzasadniona obawa potencjalnego nabywcy, iż w takim aucie może występować wada ukryta. W efekcie prawie każda kolizja auta, które wcześniej było bezwypadkowe prowadzi do konieczności obniżenia ceny przy ewentualnej sprzedaży pojazdu.

W przedmiotowym wpisie chcę zwrócić uwagę na kwestię sposobu obliczania utraty wartości handlowej pojazdu. W pierwszej kolejności zająć należy się kwestią wartości rynkowej auta przed wypadkiem. Najczęściej taka wartość samochodu przed szkodą określona jest na podstawie średniej ceny podobnych pojazdów (wersja auta, pakiet wyposażenia itd.). Same jednak wydruki z popularnych serwisów aukcyjnych mogą być niewystarczające, dlatego nasza Kancelaria współpracuje w tym zakresie z biegłym sądowym, który tę wartość samodzielnie ustala. Tylko wówczas taka wycena jest rzetelna i przeprowadzona w sposób profesjonalny. Taki rzeczoznawca ekspertyzę wykonuje za pomocą specjalistycznych programów kosztorysowych np. Audatex, czy DAT. Oczywiście zaznaczenia wymaga, iż taka ekspertyza w ewentualnym postępowaniu sądowym ma wagę dokumentu prywatnego, a nie dowodu z opinii biegłego. Sama w sobie jest jednak dla sprawy istotna i pozwala z dużą dokładnością określić wysokość roszczenia. A jeśli o tym mowa, to wskazać należy, iż owa wysokość odszkodowania zależy od kilku czynników, tj., np. stopnia eksploatacji pojazdu, jego marki i wyposażenia, wartości pojazdu przed wypadkiem (jak wskazano powyżej, ustala to rzeczoznawca), a także kwota ewentualnej naprawy. Oczywiście równie ważna jest kwestia wartości auta po szkodzie – tu ważną okolicznością jest zbadanie, czy zostały uszkodzone elementy nośne pojazdu.

Warto zauważyć przy tym, iż uszkodzenia niewielkie, jak np. rysy  nie powodują utraty wartości pojazdu.

Idąc dalej nie można zapomnieć o tym, iż wartość pojazdu maleje proporcjonalnie do jego wieku, a więc im młodszy jest pojazd tym większa istnieje szansa na uzyskanie zadowalającego nas odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu. Jeśli miałbym określić konkretnie jakiego typu aut dotyczy ów odszkodowanie, wskazałbym na auta nowe (kilkuletnie), w dobrym stanie technicznym i które nie brały wcześniej udziału w żadnej kolizji.

Oprócz wskazanych powyżej specjalistycznych programów, aby dochodzić przedmiotowego roszczenia przed sądem można wykonać samodzielną kalkulację choćby na podstawie: „Instrukcji określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009” z dnia 12 lutego 2009 r. Nie jest to jednak rzecz prosta i dokonanie dokładnych wyliczeń konkretnej kwoty odszkodowania wymagać może jednak skorzystania z pomocy rzeczoznawcy. Jest to konieczne, gdyż w większości przypadków kalkulacje zakładów ubezpieczeniowych nie uwzględniają utraconej wartości rynkowej pojazdu, a sprawa ostatecznie trafia na drogę postępowania sądowego.

Kancelaria Radcowska Samoszuk Borkowski s. c. zajmuje się także tego typu sprawami. Współpracując z niezależnymi rzeczoznawcami jesteśmy w stanie wyliczyć wysokość Państwa roszczenia, a bazując na naszym doświadczeniu będziemy reprezentować Państwa w toku postępowania  sądowego.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski