PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Zdarza się, iż w małżeństwie jeden z małżonków nie przyczynia się odpowiednio lub wcale do zaspokajania potrzeb pozostałych członków rodziny. Rozwiązanie  powyższej sytuacji reguluje art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on, iż małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości, przyczyniać się do zaspokajania uzasadnionych potrzeb rodziny. Zapraszam do omówienia – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.