Dariusz SamoszukKancelaria Radcy Prawnego

Świadczy kompleksowe usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.

Kancelarię prowadziRadca Prawny Dariusz Samoszuk

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Stała współpraca:

mgr Paweł Gąsowski

pawel.gasowski1@gmail.com

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS1696 / Biegły z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, wyceny wartości pojazdów, kosztorysowania napraw blacharsko – lakierniczych i mechanicznych, weryfikacji jakości napraw. Wykonuje kosztorysy napraw samochodów powypadkowych i pojazdów ciężarowych oraz wyceny wartości aut.

mgr Julia Żylińska

juliapp@o2.pl

Tłumacz przysięgły języka angielskiego,
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/13/05.

Wykonuje tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne) oraz uwierzytelnione (przysięgłe) dokumentów urzędowych, sądowych, handlowych, księgowych, bankowych, skarbowych, celnych, ubezpieczeniowych, samochodowych i innych.

Współpracuje z sądami, prokuraturą, policją, strażą graniczną oraz organami administracji publicznej.

Radcy Prawni Kancelarii doświadczenie zawodowe zdobywali w kancelariach prawniczych, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Na co dzień zajmują się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw korporacyjnych i odszkodowawczych.  Ponadto zajmują się prawem procesowym i reprezentacją w charakterze pełnomocnika w toku postępowań sądowych,  w tym zastępują też przedsiębiorców w sporach i postępowaniach nieprocesowych przed sądami we wszystkich instancjach. 

Radcy Prawni stanowiący zespół Kancelarii wielokrotnie przygotowywali opinie z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, przeprowadzali również wielokrotnie zmiany kapitałowe w spółkach prawa handlowego (przekształcenia, podziały i połączenia) a także uczestniczyli w restrukturyzacjach.

Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Kancelaria zajmuje się również świadczeniem usług na rzecz indywidualnych Klientów w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, spadkowych i dotyczących nieruchomości.

Kancelaria świadczy pomoc prawną także w językach rosyjskim, angielskim i niemieckim.

Karol Tomasz Borkowski prawnik

Kancelarię prowadziRadca Prawny Karol Tomasz Borkowski

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Aplikant radcowskiMarcin Sadowski