Podział majątku wspólnego małżonków – r. pr. Karol Borkowski

Podział majątku wspólnego małżonków – r. pr. Karol Borkowski

W większości przypadków wraz z momentem zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Zakończenie małżeństwa rodzi zaś konieczność podzielenia wspólnego majątku- to trudne i angażujące emocjonalnie strony postępowanie ma doniosłe znaczenie i wprost przekłada się na sytuację finansową każdego z rozwiedzionych małżonków. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem tego zagadnienia.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Częstym problemem jest kwestia porozumienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem w czasie trwania małżeństwa, gdy małżonkowie nie mają woli przeprowadzenia rozwodu i separacji. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez Sąd jest i w takich przypadkach jak najbardziej możliwe – zapraszam to krótkiego omówienia zagadnienia – radca prawny Karol Borkowski.

Obowiązek alimentacyjny – jak i kiedy można go zakończyć? – r. pr. Karol Borkowski

Obowiązek alimentacyjny – jak i kiedy można go zakończyć? – r. pr. Karol Borkowski

Wciąż żywy jest mit o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności lub zaprzestania edukacji. Jak już pisałem w niniejszym blogu, we wpisie dotyczącym alimentów- w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie został wyznaczony konkretny czas trwania tego obowiązku. Zasadnym więc jawi się pytanie – kiedy wobec tego można obowiązek alimentacyjny zakończyć?

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Zdarza się, iż w małżeństwie jeden z małżonków nie przyczynia się odpowiednio lub wcale do zaspokajania potrzeb pozostałych członków rodziny. Rozwiązanie  powyższej sytuacji reguluje art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on, iż małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości, przyczyniać się do zaspokajania uzasadnionych potrzeb rodziny. Zapraszam do omówienia – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.