Prokura – szczególny rodzaj pełnomocnictwa w spółce – radca prawny Karol Borkowski

Prokura – szczególny rodzaj pełnomocnictwa w spółce – radca prawny Karol Borkowski

Instytucja prokury to specyficzny, szczególny rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa w spółce. Dość powiedzieć, iż zdając sobie sprawę z tego, że jest najszerszym pełnomocnictwem jakie występuje – świadomy przedsiębiorca może umiejętnie je wykorzystać i uczynić skutecznym narzędziem pomocnym w zarządzaniu firmą. Nawet jeśli bowiem konkretna firma czy spółka posiada zarząd, radę nadzorczą, czy jakiekolwiek inne organy decyzyjne, prokurent wchodzi w rolę dodatkowego pełnomocnika/reprezentanta przedsiębiorcy w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą. Mowa tu choćby o np. zawieraniu umów czy nadzorowanie przedsięwzięć firmy. Zapraszam do omówienia instytucji prokury – radca prawny Karol Borkowski.

Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

W związku z zakresem proponowanych zmian związanych z „Nowym Ładem”, coraz częściej pośród przedsiębiorców pojawiają się pomysły przejścia z  jednoosobowej działalności gospodarczej na formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta,  już teraz warto przeanalizować tę kwestię – radca prawny Karol Borkowski

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Do 1 marca 2019 r. rezygnacja z piastowanej funkcji członka zarządu była stosunkowo prosta – polegała na złożeniu spółce oświadczenia o rezygnacji, co więcej nawet jeśli członek zarządu byłby „ostatnim na pokładzie” mógł wciąż co do zasady,  złożyć spółce oświadczenie kierując je na adres siedziby. Ewentualnie ostrożniejszym rozwiązaniem było powołanie pełnomocnika, aby ów mógł odebrać złożone oświadczenie w imieniu spółki. Obecnie bo już od 1 marca 2019 r. regulacja ta uległa pewnej zmianie. – zapraszam do lektury – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Windykacja w dobie pandemii – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Windykacja w dobie pandemii – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Panująca na terenie Polski narodowa kwarantanna zarówno w ujęciu prawnym jak i społecznym (akcja „zostań w domu”) będzie miała daleko idące reperkusje, o czym już pisałem we wcześniejszym artykule. Gospodarkę tworzą przedsiębiorcy, a tych niestety czeka trudny czas, w szczególności biorąc pod uwagę niezadowalające warunki zaproponowane w tarczy antykryzysowej (w obu edycjach) – obiecywane finansowe wsparcie nie pokryje z pewnością strat. Warto przeanalizować, co można zrobić samemu, aby zabezpieczyć się przed tym co czeka nas wszystkich po ustąpieniu pandemii. Zapraszam do omówienia problemu windykacji – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Wymagalne zobowiązania w czasie pandemii – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Wymagalne zobowiązania w czasie pandemii – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

W ostatnich dniach zaniepokojeni klienci naszej Kancelarii przesyłają pisma o dość zdumiewającej treści, które otrzymali od swoich kontrahentów. Są one w gruncie rzeczy podobne; na wstępie opisują ciężką sytuację na rynku oraz jak daleko idące konsekwencje będzie ona miała dla ich przedsiębiorstw. Wskazują że nie mają środków, generują wyłącznie straty i w finale informują, iż z uwagi na długoletnią współpracę nie zapłacą ani złotówki za wykonaną usługę/wydany już towar. Zapraszam do omówienia – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II – R. PR. KAROL BORKOWSKI

We wcześniejszej części artykułu wskazałem okoliczności, w których członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania spółki, co jest swoistą sankcją za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki. W tej części rozpatrzę dalszą część przepisu, tj. art. 299 § 2 k.s.h. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.