Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II – R. PR. KAROL BORKOWSKI

We wcześniejszej części artykułu wskazałem okoliczności, w których członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania spółki, co jest swoistą sankcją za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki. W tej części rozpatrzę dalszą część przepisu, tj. art. 299 § 2 k.s.h. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Członkowie zarządu spółki z o. o. odpowiadają za jej zobowiązania wobec wierzycieli – wynika to wprost z brzmienia art. 299 kodeksu spółek handlowych – zapraszam na analizę przepisu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dn. 30.01.19 r. (sygn. akt III CZP 78/18) – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.