Spadek w Polsce obywatela USA- postępowanie spadkowe – r. pr. Karol Borkowski

Spadek w Polsce obywatela USA- postępowanie spadkowe – r. pr. Karol Borkowski

Historia emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych jest długa i sięga wielu pokoleń- siłą rzeczy rodzi to sytuacje pozostającego wciąż w Polsce majątku i związanego z tym problemu z jego dziedziczeniem. Nasza Kancelaria prawa pomaga przeprowadzić pełen proces postępowania spadkowego bez konieczności przylotu spadkobierców do Polski.

Do naszej Kancelarii zgłosił się klient, który wraz z całą rodziną emigrował do Stanów Zjednoczonych w latach 90- tych, to tam właśnie na co dzień żyją, pracują, do Polski od chwili wyjazdu nie przyjeżdżali wcale. Zaznaczyć też należy, iż mają zarazem amerykańskie jak i polskie obywatelstwo. Wraz ze śmiercią ojca rodziny pojawił się problem – w Polsce wciąż pozostały nieruchomości, których był właścicielem (w sprawie pojawiło się zagrożenie zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie, tu również Kancelaria musiała przedsięwziąć środki zaradcze, aby tę okoliczność wykluczyć-  przedstawimy to zagadnienie w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/ ).

Dla spadkobierców wydawało się logicznym, iż skoro cała rodzina zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, postępowanie spadkowe powinno zostać przeprowadzone w USA. Niestety proceduralnie kwestia ta jest znacznie bardziej skomplikowana – pojawia się bowiem problem, gdy na podstawie orzeczenia sądu amerykańskiego (danego Stanu) spadkobiercy chcą prawo własności ujawnić w księgach wieczystych, np. w celu późniejszej sprzedaży. Wówczas napotykają na problem – wedle prawa polskiego nie są oni właścicielami, a amerykański wyrok nie jest uznawany w Polsce.

Dzieje się tak dlatego, iż kwestia jurysdykcji krajowej sądów polskich jest tu uregulowana jednoznacznie – jest ona wyłączna. Wyjaśniając, jeśli nieruchomość (dotyczy to również służebności na nieruchomości, czy użytkowania wieczystego) która wchodzi w skład spadku, jest położona w Polsce to postępowanie spadkowe również przeprowadzane jest w Polsce. Wskazać należy na art. 628 k.p.c. – do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).

Ważnym jest, iż dzieje się tak niezależnie od tego, czy spadkodawca wciąż był obywatelem polskim oraz czy zmarł za granicą. Jeśli posiadał dwa obywatelstwa jak w opisywanym powyżej przypadku – w Polsce będzie zawsze traktowany jako obywatel polski.

 

Dość pomocnym w późniejszym postępowaniu jest uprzednie sporządzenie testamentu – jeżeli bowiem testament spełnia wszelki wymogi, aby uznać go za testament ważny w świetle ustawodawstwa amerykańskiego, co do zasady możemy opierać się na nim w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku w Polsce.

Jeślli mowa o postępowaniu w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, osoby, które mieszkają za granicą mogą przyjąć lub odrzucić ów spadek. Co do zasady, aby spadek odrzucić konieczna jest obecność w Polsce. Inaczej rzecz wygląda przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwenstarza – tu stawiennictwo nie jest konieczne.

 

Podsumowując skorzystanie z usług profesjonalisty jakim jest radca prawny, czy adwokat dla spadkobiercy przebywającego za granicą jawi się jako konieczne. Nasza Kancelaria nie tylko reprezentuje interesy klienta przed sądem ale uzyskuje również niezbędne dokumenty do zainicjowania postępowania spadkowego, a po jego zakończeniu gwarantujemy opiekę prawną przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

 

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

 

  1. pr. Karol Tomasz Borkowski