Rejestracja spółki w systemie S24, czy warto? – r. pr. Karol Borkowski

Rejestracja spółki w systemie S24, czy warto? – r. pr. Karol Borkowski

Już od kilkunastu lat możemy korzystać z systemu S24, który znacznie przyspiesza i upraszcza rejestrację spółek, a także umożliwia wprowadzenie w niej zmian. Nie jest to jednak rozwiązanie dobre dla każdego – zapraszam do omówienia tego zagadnienia.

Celem wprowadzenia przedmiotowego systemu S24 było umożliwienie założenia spółki i późniejsze dokonywanie w niej zmian bez konieczności korzystania z usług notariusza. Zakładając choćby spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez S24 nie jest wymagane dochowanie formy aktu notarialnego, które wynika wprost z art. 157 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Po pierwsze wskazać należy, iż możliwość skorzystania z przedmiotowego systemu dotyczy wyłącznie  przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą w formie spółek jawnych, komandytowych, prostej spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniecznym oczywiście jest również posiadanie konta w portalu, a także kwalifikowanego, certyfikowanego podpisu elektronicznego lub konto w ePUAP- dotyczy to wszystkich osób, które chcą spółkę utworzyć.

Założenie spółki przez S24 to wiele udogodnień; od momentu rejestracji spółki w systemie możemy również składać sprawozdania finansowe, a także wprowadzać zmiany (również za pomocą formularzy i wzorów dostępnych w S24), jak np. w zakresie przedmiotu działalności, dokonać zmiany adresu działalności spółki, czy też składu zarządu (o ile dotyczy).

Rdzeniem który zawiera wszystkie najważniejsze postanowienia dotyczące funkcjonowania spółki jest umowa, której wzorzec wybieramy spośród wariantów udostępnionych nam przez system. Sama procedura jest relatywnie prosta i intuicyjna choć należy być świadomym znaczenia doniosłości poszczególnych elementów wybranego wzorca umowy i jak wpływają na późniejsze funkcjonowanie spółki.

Wypełnianie elementów wzorca umowy jest zautomatyzowane- poszczególne postanowienia są „podstawiane” z dostępnych i wybranych przez nas wariantów, na koniec zaś otrzymujemy umowę w formie dokumentu. Pamiętać jednak należy, iż w efekcie umowa taka nie jest skomplikowana i posiada jedynie proste mechanizmy wpływające na funkcjonowanie spółki. Dochodzimy w tym momencie do głównej wady owego systemu – wzorca umowy nie możemy więc modyfikować w sposób dowolny- jeśli mamy konkretne, bardziej skomplikowane potrzeby – wówczas założenie spółki przez S24 nie jest dla nas. Kolejną wadą jest brak części niezbędnych załączników- musimy je w niektórych przypadkach stworzyć sami (i wgrać do systemu) – system bowiem nie udostępnia wszystkich dokumentów.

Wspomnieć jeszcze należy, że jeśli doszło już do sporządzono aktu notarialnego, pozostaje nam jedynie podjęcie czynności przez Portal Rejestrów Sądowych, aby móc spółkę zarejestrować.

Generalnie  rejestracja spółki przez S24 jest co do zasady tańszą i szybszą opcją. Pamiętajmy jednak, iż na pozór nieskomplikowane zapisy wzorca umowy są niezwykle ważne, a zrozumienie mechaniki ich działania jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania spółki – pomoc radcy prawnego lub adwokata może okazać się nieodzowna.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

 

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r.pr. Karol Tomasz Borkowski

 

#s24 #rejestracja_spolki #ksh #porada_prawna #radca_prawny #prawnik_bialystok