Postępowanie egzekucyjne wobec państwowych jednostek organizacyjnych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – r. pr. Karol Borkowski

Postępowanie egzekucyjne wobec państwowych jednostek organizacyjnych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – r. pr. Karol Borkowski

Gdy wygramy sprawę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mamy prawo oczekiwać szybkiej realizacji prawomocnego wyroku. Jakie jednak są aktualne poglądy doktryny w zakresie egzekucji należności bez uprzedniego zawezwania państwowej jednostki organizacyjnej?