Odszkodowanie za przedmiot uszkodzony podczas wypadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Odszkodowanie za przedmiot uszkodzony podczas wypadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Tuż po wypadku samochodowym skupiamy uwagę na rzeczach najważniejszych – stanie naszego zdrowia, a w dalszej kolejności – sprawdzamy stan naszego pojazdu – czy jest jezdny, czy nastąpiła szkoda całkowita. Jest to zrozumiałe, wręcz odruchowe. Warto jednak zwrócić uwagę na przedmioty, które były przewożone pojazdem w momencie wypadku – wbrew utartej błędnie opinii, za ich uszkodzenie również należne jest odszkodowanie, zapraszam do lektury – radca prawny Karol Tomasz Borkowski.

Szkoda z OC, a refundacja kosztu opinii prywatnej – R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Szkoda z OC, a refundacja kosztu opinii prywatnej – R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Sprawy ubezpieczeniowe nie należą do tych z rodzaju łatwych i oczywistych. Niedopłata odszkodowań leży bezsprzecznie w interesie ubezpieczycieli i dlatego z dużą ostrożnością należy podchodzić do oceny uszkodzeń pojazdu dokonanych przez rzeczoznawcę dokonującego oględzin z ramienia zakładu ubezpieczeniowego. W dużej części spraw, już na wczesnym etapie likwidacji szkody kwota bezsporna (uznana za zasadną przez zakład ubezpieczeniowy) jest zaniżona, a podstawę wypłaconej kwoty stanowi właśnie zaniżony kosztorys. Logicznym sposobem obrony jest oczywiście sporządzenie własnej kalkulacji/opinii, a konkretnie zlecenie jej wykonania niezależnemu rzeczoznawcy.