Pandemia, a prawa pracownika – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Pandemia, a prawa pracownika – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy powoduje daleko idące skutki w każdej dziedzinie życia, w tym w relacjach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Biorąc pod uwagę zapisy specustawy dedykowanej problemowi pandemii w Polsce, stwierdzić należy iż sytuacja pracownika uległa pewnym znaczącym zmianom wartym omówienia. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.