Sprzedaż nieruchomości ze spadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jednym z najbardziej wartościowych składników spadku jest nieruchomość. Mieszkanie otrzymane w spadku można zatrzymać, choć Spadkobiercy czasem chcą, a wręcz muszą je sprzedać. Nieruchomość która zostaje po śmierci właściciela, wymaga uregulowania stanu prawnego – jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, uregulowanie sytuacji prawnej może być kłopotliwe, następuje bowiem wówczas dziedziczenie ustawowe, co wiąże się najczęściej z powstaniem współwłasności. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

W dobie globalizacji i powszechnego przemieszczania się (przynajmniej do niedawna) wielu naszych rodaków wyemigrowało na stałe za granicę. Nie ma to jednak oczywiście wpływu w zakresie uprawnień dotyczących dziedziczenia, pozostają one takie jak u osoby mieszkającej na co dzień w Polsce – także w zakresie możliwości przyjęcia czy odrzucenia spadku. W sytuacji zaś, gdy nie jesteśmy pewni co konkretnie dziedziczymy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na instytucję odrzucenia spadku.

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Nie zawsze uzyskanie spadku jest korzystne, często dochodzi bowiem do sytuacji, gdy jedynym co pozostawia po sobie zmarły to niestety długi. Dość wspomnieć, w ramach przykładu, iż wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko właścicielowi danej odziedziczonej nieruchomości  i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne (art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Aby uniknąć dziedziczenia długu, jako konieczne jawi się odrzucenie spadku w całości. Zapraszam do omówienia tematu – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Darowizna i przesłanki jej odwołania – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Darowizna i przesłanki jej odwołania – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Darowizna i przesłanki jej odwołania.

Umowa darowizny znajduje swoje uregulowanie w art. 888 – 902 kodeksu cywilnego.  Zgodnie z nią darczyńca kosztem swojego majątku zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Do tych najbardziej popularnych należą darowizny nieruchomości i pieniędzy. Darowizna jest więc umową jednostronnie zobowiązującą, a dokonywana może być na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. Zapraszam do lektury- r. pr. Karol Tomasz Borkowski