Prawo do zasiłku chorobowego, a ciąża podczas urlopu wychowawczego – radca prawny Karol Borkowski

Prawo do zasiłku chorobowego, a ciąża podczas urlopu wychowawczego – radca prawny Karol Borkowski

Nasza kancelaria otrzymała zapytanie od klientki, która potrzebowała pomocy w interpretacji przepisów w zakresie prawa do zasiłku chorobowego w perspektywie przebywania na urlopie wychowawczym. Mimo, iż regulacja wynika wprost z przepisów – sposób działania w celu uzyskania zasiłku chorobowego w tego typu przypadku nie jest już tak oczywisty – radca prawny Karol Borkowski

Po pierwsze przybliżyć należy instytucję urlopu wychowawczego  – jeśli chodzi o wymiar czasowy – obejmuje maksymalnie 36 miesięcy, przy czym udzielany jest na nie dłuższy okres niż do roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Celem urlopu wychowawczego jest możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a co niezwykle istotne jest wliczany cały okres ww. urlopu do okresu zatrudnienia – do zrozumienia tej definicji nie jest potrzebna pomoc radcy prawnego ani adwokata.

Kwestią która jednak zaniepokoiła klientkę jest fakt, iż osoba będąca na urlopie wychowawczym, gdy jest np. chora – nie może skorzystać z zasiłku chorobowego. Zasiłek nie przysługuje bowiem w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie urlopu wychowawczego. O ile jest to krótkotrwała choroba, nie stanowi to wielkiej straty dla pracownicy – co innego jeśli mówimy o L4 związanym z ciążą. Wszak przebywanie na urlopie wychowawczym wyklucza możliwość otrzymania zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży.

Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwi skorzystanie z zasiłku chorobowego także w sytuacji naszej klientki. Aby uzyskać zasiłek chorobowy pracownica będąca w wyżej wskazanej sytuacji musi przerwać urlop wychowawczy, tzn. wrócić choćby na jeden dzień do pracy i przedłożyć L-4  (B), tj. niezdolność do pracy w okresie ciąży, wobec pracodawcy. Nie można jednak zapomnieć, że do takiego nagłego  powrotu do pracy z urlopu wychowawczego potrzebna jest zgoda pracodawcy. Jeśli takiej zgody nie uzyskamy – powrót jest możliwy po upływie co najmniej 30 dni od dnia zawiadomienia pracodawcy o takim zamiarze (art. 1863 kodeksu pracy).

A więc jeśli pracownica zaszłaby w ciążę (i otrzymałaby z tego powodu L-4), w czasie gdy przebywała na urlopie wychowawczym, jednak nie powróciła do pracy, to w trakcie tego urlopu oczywiście nie mogłaby skorzystać z zasiłku chorobowego.

Zaznaczyć należ iż prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzymuje się bez względu na to, czy dojdzie do przerwania urlopu wychowawczego, czy też nie. Co ważne po złożeniu zwolnienia lekarskiego, po późniejszych narodzinach dziecka, pracownica ma znów prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, a także urlopu wychowawczego.

Jeśli chodzi o kwestię wysokości wynagrodzenia chorobowego – jest ono ustalane, co do zasady na podstawie  wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, w którym osoba stała się niezdolna do pracy. W sytuacji pracownicy, która korzysta z urlopu wychowawczego stosujemy art. 31 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podstawą wynagrodzenia chorobowego jest przeciętne wynagrodzenie, które osoba uprawniona otrzymałaby, gdyby przepracowała pełny miesiąc kalendarzowy.

Powyżej przedstawiona sytuacja dobrze ukazuje, jak porada profesjonalisty jakim jest adwokat, czy radca prawny może pomóc w interpretacji niejasnych przepisów- wszak choć regulacja jest na pierwszy rzut oka jasna – kroki które należy podjąć nie są już tak oczywiste.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii Radcowskiej Samoszuk Borkowski s. c. na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski