ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Kwestia odszkodowania z tytułu wypadku, który skutkuje rozstrojem zdrowia, a także koniecznymi do poniesienia kosztami w związku z rehabilitacją i ogólnie pojętą rekonwalescencją obrosła w wiele mitów i niedomówień, w niniejszym wpisie spróbuję wskazać jakie wydatki co do zasady zostaną zrefundowane i na jakiej podstawie – r. pr. Karol Borkowski

Sposoby zniesienia współwłasności – radca prawny Karol Borkowski

Sposoby zniesienia współwłasności – radca prawny Karol Borkowski

Współwłasność nieruchomości często staje się zarzewiem konfliktu pomiędzy współwłaścicielami, dlatego zwykle traktowana jest jako stan przejściowy; prędzej czy później strony dążą do ostatecznego podziału nieruchomości. Istnieje kilka sposobów zniesienia rzeczonej współwłasności, które pokrótce omówię w niniejszym wpisie- radca prawny Karol Borkowski

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Ubezpieczyciel sprawcy szkody OC, co do zasady jest zobowiązany do poniesienia kosztów zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, a także związanej z tym nieraz usługi najmu samochodu zastępczego. Wielu poszkodowanych nie wie jednak, iż przysługuje im także prawo do żądania odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu – radca prawny Karol Borkowski

Prawo do zasiłku chorobowego, a ciąża podczas urlopu wychowawczego – radca prawny Karol Borkowski

Prawo do zasiłku chorobowego, a ciąża podczas urlopu wychowawczego – radca prawny Karol Borkowski

Nasza kancelaria otrzymała zapytanie od klientki, która potrzebowała pomocy w interpretacji przepisów w zakresie prawa do zasiłku chorobowego w perspektywie przebywania na urlopie wychowawczym. Mimo, iż regulacja wynika wprost z przepisów – sposób działania w celu uzyskania zasiłku chorobowego w tego typu przypadku nie jest już tak oczywisty – radca prawny Karol Borkowski

Zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Procedury składania wniosków o odszkodowanie, choć są różne w zależności od firmy ubezpieczeniowej, co do zasady uznać należy za proste i niekontrowersyjne. Są jednak ubezpieczyciele, u których już na tym etapie występują pewne wątpliwości. Mowa tu w szczególności o oddziałach zagranicznych ubezpieczycieli działających w Polsce.

– radca prawny Karol Tomasz Borkowski

Odszkodowanie za przedmiot uszkodzony podczas wypadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Odszkodowanie za przedmiot uszkodzony podczas wypadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Tuż po wypadku samochodowym skupiamy uwagę na rzeczach najważniejszych – stanie naszego zdrowia, a w dalszej kolejności – sprawdzamy stan naszego pojazdu – czy jest jezdny, czy nastąpiła szkoda całkowita. Jest to zrozumiałe, wręcz odruchowe. Warto jednak zwrócić uwagę na przedmioty, które były przewożone pojazdem w momencie wypadku – wbrew utartej błędnie opinii, za ich uszkodzenie również należne jest odszkodowanie, zapraszam do lektury – radca prawny Karol Tomasz Borkowski.

Roszczenie wobec biura podróży – r. pr. Karol Borkowski

Roszczenie wobec biura podróży – r. pr. Karol Borkowski

Sezon urlopowy w pełni i choć panująca pandemia nie wydaje się wygasać – wielu z nas zdecydowało się na wykupienie wycieczki z biurem podróży. Być może pomocnym będzie przedstawienie zarysu postępowania dotyczącego nieprawidłowo wykonanej usługi imprezy turystycznej – sposób działania w trakcie imprezy turystycznej niezadowolonych turystów pozwolił bowiem na pełną refundację  poniesionych kosztów (choć mamy nadzieję, że tego typu sytuacje nikomu się nie przytrafią). Zapraszam do lektury – r. pr. Karol Borkowski