PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Zdarza się, iż w małżeństwie jeden z małżonków nie przyczynia się odpowiednio lub wcale do zaspokajania potrzeb pozostałych członków rodziny. Rozwiązanie  powyższej sytuacji reguluje art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on, iż małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości, przyczyniać się do zaspokajania uzasadnionych potrzeb rodziny. Zapraszam do omówienia – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować, czym konkretnie są potrzeby rodziny. Na pewno zaliczyć do nich należy koszty związane z mieszkaniem takie jak: czynsz, ogrzewanie i wszelkie koszty mediów. W skład potrzeb rodziny wchodzą także potrzeby indywidualne każdej z osób wchodzących w jej skład, a więc zapewnienie podstawowych potrzeb takich jak żywność, koszty kształcenia, czy leczenia. Zalicza się do tego również rozwój zawodowy. Pamiętać jednak należy, iż zakres owych obowiązków jest płynny, może się zmieniać w zależności od konkretnej rodziny. Zakres z art. 27 k. r. o. zależy więc od  poziomu życia danej rodziny. Co ważne mowa tu o potrzebach usprawiedliwionych, a nie o dodatkowych, których spełnienie obiektywnie mogłoby zostać uznane za niekonieczne.

Idąc dalej należy odpowiedzieć na pytanie, jak ów obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny można spełnić? Otóż polegać może to na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W dzisiejszym społeczeństwie wciąż często odnosi się to do matek, które nie pracują zawodowo poświęcając się wychowaniu swoich dzieci. Wówczas to na pracującym ojcu, spoczywa obowiązek przyczyniania się do zaspokajania materialnych potrzeb rodziny poprzez przekazywanie pieniędzy. Powyższy układ działa w opisany sposób również, gdy teoretycznie małżonek opiekujący się dziećmi, mógłby dodatkowo zarobkować pomimo sprawowania opieki.

Obowiązek ten dotyczy małżonków pozostających w formalnym związku małżeńskim. Wygasa zaś z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód (obowiązek istnieje więc przy separacji).

Małżonek pozostający związku, gdy nie może liczyć na pomoc współmałżonka w żadnym wymiarze, a także gdy osiąga zarobki zdecydowanie niższe od drugiego, może żądać, aby w większym stopniu przyczyniał się on finansowo do utrzymania rodziny. Dochodzić tego może na drodze sądowej na podstawie art. 27 k. r. o. i to bez względu na to, czy w rodzinie są dzieci.

W pozwie elementem najważniejszym jest wykazanie potrzeb, kosztów utrzymania rodziny oraz możliwości zarobkowych każdego z małżonków.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski