Sprzedaż nieruchomości ze spadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Sprzedaż nieruchomości ze spadku – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jednym z najbardziej wartościowych składników spadku jest nieruchomość. Mieszkanie otrzymane w spadku można zatrzymać, choć Spadkobiercy czasem chcą, a wręcz muszą je sprzedać. Nieruchomość która zostaje po śmierci właściciela, wymaga uregulowania stanu prawnego – jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, uregulowanie sytuacji prawnej może być kłopotliwe, następuje bowiem wówczas dziedziczenie ustawowe, co wiąże się najczęściej z powstaniem współwłasności. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Wyłonieni już spadkobiercy mają prawo rozporządzać spadkiem wedle uznania. W momencie gdy potwierdzą swoje prawo do majątku po zmarłym (w skrócie: sąd lub notariusz), mogą zarządzać majątkiem wedle własnej woli. Potwierdzenie prawa do spadku umożliwia im także sprzedaż nieruchomości, którą otrzymano w spadku.  Zaznaczyć należy, że na takie rozwiązanie spadkobiercy często decydują się, gdy uprawnionych do spadku jest więcej osób, co wiąże się ze współwłasnością.  To z kolei prędzej czy później kończy się na dokonaniu podziału. Spadkobiercy mają na to kilka sposobów, np. poprzez przyznanie na własność mieszkania jednemu z pośród siebie lecz z obowiązkiem spłaty pozostałych. Inną opcją jest sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z podziałem uzyskanej kwoty (szczególnie wówczas, gdy spadkobiercy nie mają możliwości dokonania spłaty jednego z nich).

Do niedawna, a mianowicie do 01.01.2019 roku, obowiązywały niekorzystne przepisy dotyczące sprzedaży takiej nieruchomości – zgodnie bowiem z ówczesnym stanem prawnym sprzedaż nieruchomości wcześniej niż 5 lat po jej nabyciu wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu – 19%. Termin ten liczono od końca danego roku kalendarzowego, a więc teoretycznie, w sytuacji gdy spadkodawca zmarł na początku roku spadkobiercy musieli wstrzymać się ze sprzedażą niespełna 6 lat, aby podatku nie płacić. Takie zobowiązanie skutkowało najczęściej odsunięciem sprzedaży przez spadkobierców w czasie.

Co prawda od zapłaty ww. podatku (w razie wcześniejszej spłaty) spadkobiercy mogli się uchylić korzystając z ulgi mieszkaniowej – jeśli w ciągu 2 lat od sprzedaży przeznaczono wszelkie uzyskane środki na cele mieszkaniowe, podatek od uzyskanego dochodu nie musiał być odprowadzany.

Przed dwoma laty przepisy o 5- letnim okresie opodatkowania zostały zmienione na korzyść podatników. Zgodnie bowiem z nowelizacją pięcioletni okres liczony jest od momentu nabycia praw do nieruchomości albo wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Sprzedaż mieszkania, które otrzymaliśmy w spadku często wiąże się ze skomplikowanymi i męczącymi formalnościami. Warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który zadba o Wasze interesy. – radca prawny Karol Tomasz Borkowski

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski