Zabezpieczenie aliementów – radca prawny Karol Borkowski

Zabezpieczenie aliementów – radca prawny Karol Borkowski

Po złożeniu pozwu o alimenty, czy pozwu o rozwód minąć może wiele czasu zanim dojdzie do rozstrzynięcia. Dobrym sposobem na uzyskanie ochrony finansowej dziecka w czasie trwania postępowania sądowego jest zabezpieczenie alimentów, czyli tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania procesu.

 

Po pierwsze zaznaczyć należy, iż wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony od kosztów (art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), a więc jego skierowanie nie niesie ze sobą żadnego finansowego ryzyka czy zagrożenia. Z zasady wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zamieszczany już w pozwie (wskazujemy przy tym, czy żądamy okresowej zapłaty w powtarzających się terminach, czy też jednorazowej -choć ten wariant należy traktować jako szczególny i wyjątkowy), w którym żądamy zasądzenia alimentów. Można to zrobić również w odrębnym piśmie procesowym (oczywiście spełniającym wymogi, tj.  między innymi: zawierającym oznaczenie sądu, stron, rodzaju pisma, a także podpis strony/ przedstawiciela i wymienienie załączników).

 

Kolejnym elementem jest uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, na szczęście tu jedyną podstawą/wymogiem uzyskania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, nie trzeba więc będzie wykazywać interesu prawnego w tym zakresie, czy tego że brak zabezpieczenia utrudni wykonanie orzeczenia w sprawie.

Co istotne postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne najczęściej już od dnia wydania, a później zostaje niejako zastąpione przez wyrok. Co wymaga więc uwypuklenia – postanowienie wydane przez Sąd jest natychmiast wykonalne -zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności.

Jeśli zaś chodzi o kwestie techniczne – doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu w sprawach o alimenty następuje z urzędu obu stronom, jeśli zaś nie zgadzamy się z postanowieniem przysługuje nam prawo do złożenia zażalenia. Na marginesie zaznaczyć przy tym należy, iż wniosek o zabezpieczenie co do zasady powinien zostać rozpoznany bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu – to niestety jest jedynie termin o charakterze instrukcyjnym.

Co wymaga podkreślenia – w razie stwierdzenia, że wniosek o zabezpieczenie nie odpowiada wymogom formalnym, Sąd zwróci wniosek bez wzywania wnioskodawców do jego uzupełnienia, warto więc w tego typu sprawach zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – radcy prawnego lub adwokata.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

R. pr. Karol Tomasz Borkowski