Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Częstym problemem jest kwestia porozumienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem w czasie trwania małżeństwa, gdy małżonkowie nie mają woli przeprowadzenia rozwodu i separacji. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez Sąd jest i w takich przypadkach jak najbardziej możliwe – zapraszam to krótkiego omówienia zagadnienia – radca prawny Karol Borkowski.

Co istotne sprawę o ustalenie kontaktów z dziećmi można zainicjować zarówno wtedy, jeśli matka i ojciec dziecka są po rozwodzie, w trakcie trwania małżeństwa, a także wówczas gdy nigdy nie byli małżeństwem- czyli wariant z ustaleniem kontaktów z dzieckiem żyjących w konkubinacie rodziców. Do określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez Sąd nie jest potrzebne orzeczenie separacji ani rozwodu. To co jest szczególnie istotne w tego typu sprawach, to zagadnienie naruszenia więzi pomiędzy jednym z rodziców a dzieckiem.

Zauważyć należy, iż powyższa regulacja ma zastosowanie nie tylko wówczas gdy dotyczy orzeczonego rozwodu, czy separacji, ale też separacji faktycznej, mającej miejsce, gdy rodzice nie zamieszkują wspólnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

 

Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwe jest to, jeżeli jednocześnie:

  1. władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom;
  2. rodzice pozostają w rozłączeniu;
  3.  za rozstrzygnięciem przemawia dobro dziecka.

 

Możliwe jest w tym wypadku również przedstawienie zgodnego z dobrem dziecka pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli więc istnieje możliwość dojścia przez małżonków do porozumienia, Sąd byłby obowiązany wziąć takowe oświadczenie pod uwagę. Przepis artykułu 107 § 2 KRiO stanowi, iż w razie braku takiego porozumienia, sąd uwzględniając prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może orzec o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i wydać rozstrzygnięcie o sposobie wspólnego wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem uwzględniającego prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, lub też zdecydować się na powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

W tym celu należy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Podkreślić należy, iż złożenie owego wniosku jawi się jako istotne, gdyż uregulowanie kontaktów przez sąd sprawi, że będą one wyraźnie i konkretnie określone, a co nawet ważniejsze – rodzic uzyskuje możliwość  egzekucji swoich uprawnień. Postanowienie w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem wszak bardzo upraszcza ich późniejszą egzekucję-  umożliwia zainicjowanie postępowania w przedmiocie zagrożenia zapłatą kary za niewypełnianie obowiązku płynącego z wyżej wskazanego postanowienia.

Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty jakim jest radca prawny lub adwokat, który oprócz pomocy w skonstruowaniu wniosku, będzie bronił interesu klienta w toku postępowania sądowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

 

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

 

r. pr. Karol Tomasz Borkowski