Uprawnienia konsumenta, a zakup wadliwego produktu – radca prawny Karol Borkowski

Uprawnienia konsumenta, a zakup wadliwego produktu – radca prawny Karol Borkowski

Kodeks cywilny w pełni reguluje uprawnienia stron umów dotyczących sprzedaży rzeczy i praw. Obowiązujące przepisy w szczególności mają na celu ochronę interesów konsumentów wobec przedsiębiorców, wręczając tym pierwszym szereg uprawnień – zapraszam do omówienia tematu radca prawny Karol Borkowski

W pierwszej kolejności przytoczyć należy art.  560.  §  1. Kodeksu cywilnego, który wskazuje na uprawnienia konsumenta w stosunku do przedsiębiorcy:

„Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

Uprawnienie przytoczone powyżej dotyczące obniżenia ceny ma na celu przywrócenie równości świadczeń stron. Skoro bowiem ujawniły się w przedmiocie wady to w konsekwencji i uiszczona za nie cena musiała być nierównomiernie wysoka. Co tez ważne, kwestia skorzystania z rękojmi za wady fizyczne nie zależy od tego, jakiej natury są ujawnione wady (czy są istotne). Okoliczność w zakresie wad istotnych jest ważna w zakresie realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Warto przeanalizować kiedy rzecz sprzedana może zostać uznana za niezgodna z umową. Otóż dzieje się tak wówczas gdy określona, zakupiona przez nas rzecz nie ma właściwości/cech,  które ów rzecz powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a także gdy nie ma właściwości o których sprzedawca zapewnił kupującego lub nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy.

W związku z powyższym na myśl przychodzi, iż nie lada trudności może nastręczyć wycena wartości i określenia wysokości obniżenia ceny, na które żądanie miałoby opiewać.  Tu wskazać należy iż co do zasady o wysokości roszczenia decyduje jednak różnica pomiędzy wartością rzeczy wolnej od wad a wartością rzeczy obciążonej wadami. Nieraz jednak wytyczną przy wyliczeniu żądania związanego z obniżeniem ceny jest po prostu wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia stwierdzonych wad.

Z pośród kilku możliwych wariantów działania, do jakich jest uprawniony kupujący, oprócz powyższego oświadczenia o obniżeniu ceny – jednym z rozwiązań jest odstąpienie od umowy. Należy jednak spełnić pewien warunek – kupujący nie może skorzystać z powyższego, gdy sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, (chyba że rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę). Tak jak wskazano powyżej – kupujący od umowy skutecznie nie odstąpi jeśli charakter wady jest nieistotny.

 

Nasza Kancelaria zaprasza do współpracy – przeanalizujemy umowę i stan faktyczny, a w razie konieczności sprowadzimy roszczenie na drogę postępowania sądowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

 

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

 

  1. pr. Karol Tomasz Borkowski