Umowa przedwstępna – radca prawny Karol Borkowski

Umowa przedwstępna – radca prawny Karol Borkowski

Prawie zawsze, gdy w grę wchodzi zakup nieruchomości, w pierwszej kolejności zawieramy umowę przedwstępną. To ona bowiem określi warunki i zasady umowy głównej, której zawarcie zamknie i dopełni transakcję. Czy warto zawrzeć taką umowę i jakie postanowienia w niej umieścić? – radca prawny Karol Borkowski

Po pierwsze  umowę przedwstępną możemy sporządzić u notariusza lub sami w zwykłej formie pisemnej. Różnice są dość istotne- podpisując umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, gdyby doszło do nieprawidłowości, nabywca ma prawo domagać się rozstrzygnięcia sprawy przed sądem. Co istotne, nabywca może uzyskać zabezpieczenie na wypadek gdyby sprzedający znalazł kupca za wyższą cenę – możliwość taka jest realizowana przez żądanie wpisania roszczenia o przeniesienie własności lokalu do księgi wieczystej. Częściej jednak umowa przedwstępna jest zawierana w zwykłej formie pisemnej – nie ponosi się bowiem żadnych jej kosztów.  Umowa przedwstępna (nie sporządzona w formie aktu notarialnego) także daje możliwość domagania się roszczenia w postaci odszkodowania, nabywca zyskuje roszczenie  o zrekompensowanie szkody w postaci, np. utraconych odsetek.

Umowa przedwstępna to najprościej rzecz ujmując dokument wskazujący na istotne założenia  i postanowienia umowy głównej (tej, która ma zostać zawarta u notariusza), która przeniesie własność nieruchomości na nabywcę. Co istotne zawarcie umowy przedwstępnej nie jest konieczne, aby sprzedać lub kupić nieruchomość (chyba, że przy zakupie nieruchomości nie obejdzie się bez kredytu hipotecznego – banki potrzebują wówczas zazwyczaj umowy przedwstępnej, aby móc opracować ofertę).

Przechodząc do elementów umowy przedwstępnej wskazać należy na najważniejsze- mianowicie chodzi o szczegółowe informacje na temat nieruchomości, dane stron, cena na jaką strony się umawiają, a także data zawarcia umowy głównej, tej która przeniesie prawo własności na nabywcę.

Jeśli zajdzie taka okoliczność, iż do podpisania umowy przyrzeczonej dojść nie może, nie jest też tak,  iż umowy przedwstępnej (także tej notarialnej) nie da się rozwiązać. Niewątpliwie jednak korzystnym jawi się dążenie do porozumienia i rozwiązywanie spraw ugodowo, co pozwali na oszczędność zarówno pieniędzy jak i czasu. Ważnym jest aby pamiętać, iż rozwiązanie umowy musi nastąpić w tej samej formie w jakiej była ona zawierana. Zarówno w sporządzeniu projektu umowy przedwstępnej jak i  w negocjacjach w zakresie jej ewentualnego rozwiązania pomoże radca prawny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski