Testament, istotne zagadnienia – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Testament, istotne zagadnienia – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Testament jest czynnością prawną, która w warunkach prawa polskiego przejawia się w różnych formach. To właśnie w oparciu o zapisy testamentu dochodzi do nabycia spadku. – Zapraszam do omówienia r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Zasadniczą funkcją testamentu jest dopuszczenie do dziedziczenia osób, które w przeciwnym razie w  dziedziczeniu w ogóle nie brałyby udziału. Testament może też posłużyć nam do uprzywilejowania niektórych spadkobierców ustawowych, możemy bowiem przyznać im większe części spadku, niż na które mogliby liczyć przy typowym dziedziczeniu ustawowym.

Odnosząc się do form – wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. W Polsce przez lata najpopularniejsze zawsze były te testamenty, które sporządzano osobiście przez testatora. Podstawową formą takiego testamentu zwykłego jest testament własnoręczny. Musi on być koniecznie spisany ręcznie i podpisany. Na testamencie musi znajdować się również data. Trzeba uważać, gdyż niezachowanie któregokolwiek z powyższych warunków prowadzić będzie do nieważności testamentu. Nawet brak daty powoduje nieważność, choć istnieje tu pewna możliwość podtrzymania ważności.

Testament wywołuje zawsze skutki dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Do tego momentu możliwe jest zmiana lub odwołanie testamentu. Po śmierci spadkodawcy testament podlega ogłoszeniu przez sąd spadku. Osoba, która posiada testament, ma obowiązek złożenia go w sądzie niezwłocznie.

Spadkodawca może (i zdarza się to co raz częściej) w testamencie ustanowić wykonawcę testamentu. Jego zadaniem jest wykonanie określonej precyzyjnie w testamencie woli zmarłego. W tym celu wykonawca testamentu uzyskuje możliwość zarządzania majątkiem spadkowym. Każdy kto nie został ubezwłasnowolniony i ma pełną zdolność do czynności prawnych może być wykonawcą testamentu. Wykonawca jest powoływany zazwyczaj wtedy, gdy przewiduje się, iż po śmierci spadkodawcy pomiędzy spadkobiercami dojść może do sporu o spadek, a właściwie o jego podział.

Wykonawca ma wiele obowiązków, ale w pierwszej kolejności musi zaspokoić długi.

Przy tak istotnej czynności jak sporządzanie testamentu warto skorzystać z pomocy radcy prawnego – będziemy wówczas mieć pewność, iż nikt nie podważy skutecznie naszej woli. Stosunkowo często dochodzi bowiem do sytuacji, gdy osoby które zostały pominięte w testamencie podejmują starania aby go podważyć. Choć w rzeczywistości takie skuteczne zakwestionowanie woli testatora jest trudne, nie oznacza to, że jest niemożliwe. Powyższe zagadnienie będzie tematem kolejnego artykułu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski