Zachowek, omówienie instytucji. – r. pr. Karol Borkowski

Zachowek, omówienie instytucji. – r. pr. Karol Borkowski

Choć spadkodawca co do zasady może w dowolny sposób decydować jak rozdysponuje swoim majątkiem, ustawodawca przewidział kilka wyjątków- jednym z nich jest instytucja zachowku. Ta  instytucja prawa spadkowego ma na celu ochronę interesów osób bliskich spadkodawcy, które zostały pominięte w testamencie- zapraszam do krótkiego omówienia zagadnienia- r. pr. Karol Borkowski z Kancelarii Radcowskiej Samoszuk Borkowski s. c.