Prokura – szczególny rodzaj pełnomocnictwa w spółce – radca prawny Karol Borkowski

Prokura – szczególny rodzaj pełnomocnictwa w spółce – radca prawny Karol Borkowski

Instytucja prokury to specyficzny, szczególny rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa w spółce. Dość powiedzieć, iż zdając sobie sprawę z tego, że jest najszerszym pełnomocnictwem jakie występuje – świadomy przedsiębiorca może umiejętnie je wykorzystać i uczynić skutecznym narzędziem pomocnym w zarządzaniu firmą. Nawet jeśli bowiem konkretna firma czy spółka posiada zarząd, radę nadzorczą, czy jakiekolwiek inne organy decyzyjne, prokurent wchodzi w rolę dodatkowego pełnomocnika/reprezentanta przedsiębiorcy w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą. Mowa tu choćby o np. zawieraniu umów czy nadzorowanie przedsięwzięć firmy. Zapraszam do omówienia instytucji prokury – radca prawny Karol Borkowski.

Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

W związku z zakresem proponowanych zmian związanych z „Nowym Ładem”, coraz częściej pośród przedsiębiorców pojawiają się pomysły przejścia z  jednoosobowej działalności gospodarczej na formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta,  już teraz warto przeanalizować tę kwestię – radca prawny Karol Borkowski

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Do 1 marca 2019 r. rezygnacja z piastowanej funkcji członka zarządu była stosunkowo prosta – polegała na złożeniu spółce oświadczenia o rezygnacji, co więcej nawet jeśli członek zarządu byłby „ostatnim na pokładzie” mógł wciąż co do zasady,  złożyć spółce oświadczenie kierując je na adres siedziby. Ewentualnie ostrożniejszym rozwiązaniem było powołanie pełnomocnika, aby ów mógł odebrać złożone oświadczenie w imieniu spółki. Obecnie bo już od 1 marca 2019 r. regulacja ta uległa pewnej zmianie. – zapraszam do lektury – r. pr. Karol Tomasz Borkowski