Błąd medyczny, dochodzenie roszczeń – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Błąd medyczny, dochodzenie roszczeń – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

„Błąd medyczny” może zaważyć na zdrowiu a nawet życiu osoby, która stała się jego ofiarą, nie pozostaje też bez wpływu na osoby najbliższe. Z roku na rok zwiększa się liczba postępowań w celu dochodzenia roszczeń od pracowników medycznych, w tym lekarzy za nieprawidłowe leczenie, czy wadliwe rozpoznanie. Powyższe ma wpływ na dynamicznie zmiany w orzecznictwie sądów powszechnych. Zapraszam na omówienie – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.