Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Do 1 marca 2019 r. rezygnacja z piastowanej funkcji członka zarządu była stosunkowo prosta – polegała na złożeniu spółce oświadczenia o rezygnacji, co więcej nawet jeśli członek zarządu byłby „ostatnim na pokładzie” mógł wciąż co do zasady,  złożyć spółce oświadczenie kierując je na adres siedziby. Ewentualnie ostrożniejszym rozwiązaniem było powołanie pełnomocnika, aby ów mógł odebrać złożone oświadczenie w imieniu spółki. Obecnie bo już od 1 marca 2019 r. regulacja ta uległa pewnej zmianie. – zapraszam do lektury – r. pr. Karol Tomasz Borkowski