Błąd medyczny, dochodzenie roszczeń – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Błąd medyczny, dochodzenie roszczeń – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

„Błąd medyczny” może zaważyć na zdrowiu a nawet życiu osoby, która stała się jego ofiarą, nie pozostaje też bez wpływu na osoby najbliższe. Z roku na rok zwiększa się liczba postępowań w celu dochodzenia roszczeń od pracowników medycznych, w tym lekarzy za nieprawidłowe leczenie, czy wadliwe rozpoznanie. Powyższe ma wpływ na dynamicznie zmiany w orzecznictwie sądów powszechnych. Zapraszam na omówienie – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Nie zawsze uzyskanie spadku jest korzystne, często dochodzi bowiem do sytuacji, gdy jedynym co pozostawia po sobie zmarły to niestety długi. Dość wspomnieć, w ramach przykładu, iż wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko właścicielowi danej odziedziczonej nieruchomości  i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne (art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Aby uniknąć dziedziczenia długu, jako konieczne jawi się odrzucenie spadku w całości. Zapraszam do omówienia tematu – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.