Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – radca prawny Karol Borkowski

Częstym problemem jest kwestia porozumienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem w czasie trwania małżeństwa, gdy małżonkowie nie mają woli przeprowadzenia rozwodu i separacji. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez Sąd jest i w takich przypadkach jak najbardziej możliwe – zapraszam to krótkiego omówienia zagadnienia – radca prawny Karol Borkowski.

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Do 1 marca 2019 r. rezygnacja z piastowanej funkcji członka zarządu była stosunkowo prosta – polegała na złożeniu spółce oświadczenia o rezygnacji, co więcej nawet jeśli członek zarządu byłby „ostatnim na pokładzie” mógł wciąż co do zasady,  złożyć spółce oświadczenie kierując je na adres siedziby. Ewentualnie ostrożniejszym rozwiązaniem było powołanie pełnomocnika, aby ów mógł odebrać złożone oświadczenie w imieniu spółki. Obecnie bo już od 1 marca 2019 r. regulacja ta uległa pewnej zmianie. – zapraszam do lektury – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Jak zapobiec dziedziczeniu długów? – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Nie zawsze uzyskanie spadku jest korzystne, często dochodzi bowiem do sytuacji, gdy jedynym co pozostawia po sobie zmarły to niestety długi. Dość wspomnieć, w ramach przykładu, iż wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko właścicielowi danej odziedziczonej nieruchomości  i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne (art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Aby uniknąć dziedziczenia długu, jako konieczne jawi się odrzucenie spadku w całości. Zapraszam do omówienia tematu – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.