Zakaz eksmisji w dobie pandemii – radca prawny Karol Borkowski

Zakaz eksmisji w dobie pandemii – radca prawny Karol Borkowski

Niebawem koniec roku, a wciąż w mocy pozostaje zakaz wykonywania wyroków nakazujących opróżnienie lokalu- eksmisje są bowiem wstrzymane do nieustalonego ściśle „końca epidemii”. Choć oczywiste są przesłanki humanitarne wobec dłużników, to pamiętać należy, iż brak możliwości wyegzekwowania prawomocnych orzeczeń to problem dla wierzycieli – radca prawny Karol Borkowski.

Mediacje – alternatywny sposób na rozwiązywanie sporów- r. pr. Karol Borkowski

Mediacje – alternatywny sposób na rozwiązywanie sporów- r. pr. Karol Borkowski

Mediacje w polskim porządku prawnym znalazły swoje miejsce już od pewnego czasu- nie są nowością- mimo to dopiero od niedawna można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania tą niedocenianą przez lata instytucją. Jest to szczególnie widoczne w czasach pandemii, gdy skonfliktowane strony są bardziej otwarte na alternatywne rozwiązania. Uczestnicy postępowań zaczęli dostrzegać, iż czasem zawarcie kompromisu jawi się jako lepsze rozwiązanie niż złożenie sprawy do Sądu i oczekiwanie na termin rozprawy. Zapraszam do krótkiego omówienia – radca prawny Karol Borkowski

Pandemia, a prawa pracownika – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Pandemia, a prawa pracownika – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy powoduje daleko idące skutki w każdej dziedzinie życia, w tym w relacjach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Biorąc pod uwagę zapisy specustawy dedykowanej problemowi pandemii w Polsce, stwierdzić należy iż sytuacja pracownika uległa pewnym znaczącym zmianom wartym omówienia. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.