Szkoda z OC, a refundacja kosztu opinii prywatnej – R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Szkoda z OC, a refundacja kosztu opinii prywatnej – R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Sprawy ubezpieczeniowe nie należą do tych z rodzaju łatwych i oczywistych. Niedopłata odszkodowań leży bezsprzecznie w interesie ubezpieczycieli i dlatego z dużą ostrożnością należy podchodzić do oceny uszkodzeń pojazdu dokonanych przez rzeczoznawcę dokonującego oględzin z ramienia zakładu ubezpieczeniowego. W dużej części spraw, już na wczesnym etapie likwidacji szkody kwota bezsporna (uznana za zasadną przez zakład ubezpieczeniowy) jest zaniżona, a podstawę wypłaconej kwoty stanowi właśnie zaniżony kosztorys. Logicznym sposobem obrony jest oczywiście sporządzenie własnej kalkulacji/opinii, a konkretnie zlecenie jej wykonania niezależnemu rzeczoznawcy.

Z zasady w większości przypadków spotykamy się z kategorycznymi odmowami zakładów ubezpieczeniowych w zakresie refundacji kosztów poniesionych w związku z opinią prywatnego rzeczoznawcy, gdyż rzekomo nie powinny być pokrywane z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych- ubezpieczyciel wskazuje tu zazwyczaj na brak związku ze szkodą.

Nie należy jednak obawiać się skorzystania z pomocy rzeczoznawcy – orzecznictwo w tym zakresie staje się co raz bardziej wykrystalizowane i kształtuje się na korzyść poszkodowanych. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której wskazał, że osobie poszkodowanej ze szkody z OC  jak najbardziej przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy, co do zasady.

Oczywiście każda sprawa musi zostać zbadana indywidualnie – należy zwrócić uwagę po pierwsze, czy opinia/ekspertyza była konieczna, aby poszkodowany mógł określić wysokość żądanej kwoty (np. sam nie będąc obeznanym w rynku napraw pojazdów nie jest w stanie ustalić, jaka kwota jest potrzebna do prawidłowej naprawy auta).

Po drugie Sąd zwraca za każdym razem uwagę na wysokość kwoty jaką poszkodowany zapłacił za ekspertyzę, jeśli bowiem będzie ona rażąco zawyżona to oczywistym jest, że Sąd w większości przypadków zweryfikuje kwotę refundacji do średnich stawek za opinie w podobnych sprawach.

Sumując powyższe – koniecznym warunkiem przyznania refundacji kosztów opinii prywatnej jest jej niezbędność dla postępowania sądowego- nie można wszak wymagać od poszkodowanego, aby ryzykował i domagał się kwoty odszkodowania ustalonej wyłącznie na jego przekonaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski