SPÓŁKA PARTNERSKA – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

SPÓŁKA PARTNERSKA – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Osoby wykonujące ten sam wolny zawód często łączą siły i zakładają spółkę partnerską. Nie jest to przypadek, wszak rozwiązanie to ma wiele zalet, które w niniejszym artykule chciałbym pokrótce omówić – radca prawny Karol Borkowski.

Zacząć należy od definicji czym owe wolne zawody są. Otóż kodeks spółek handlowych w art. 88 wymienia listę wolnych zawodów zaliczając do nich osoby wykonujące zawód architekta, aptekarza, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, lekarza, doradcy podatkowego, oraz pozostałe- w tym oczywiście zawody prawnicze. To co łączy ww. zawody jest co do zasady występowanie cechy zaufania publicznego (więzi zaufania pomiędzy konsumentem/klientem, a profesjonalistą), a także wymagane są wysokie kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe stwierdzone certyfikatami, czy wpisami na listę prowadzoną przez samorząd danej grupy zawodowej. Często wykonywanie wolnego zawodu wiąże się właśnie z uczestnictwem w życiu samorządu zawodowego, który chroni ich interesy.

Przechodząc do omówienia samej spółki – wyróżniającą ją cechą jest fakt, iż w spółce partnerskiej najważniejszym jest substrat osobowy- partnerzy, a więc osoby ukierunkowane na cel (art. 86 ksh) – wykonywanie zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zasadą jest, iż prawo do reprezentowania spółki oraz zarządzania przysługuje tak jak w spółce jawnej wszystkim wspólnikom spółki.

Spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego – zobowiązani do rozliczenia się z PIT są poszczególni partnerzy. Spółka partnerska może prowadzić księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów do momentu, gdy nie przekroczy limitu w wysokości 2 mln euro przychodu ze sprzedaży netto towarów i usług w poprzednim roku obrachunkowym – na pełną księgowość musi przejść dopiero w przypadku przekroczenia wyżej wskazanego limitu. Wspólnicy spółki partnerskiej dokonują zgłoszenia w ZUS jako odrębne osoby ubezpieczone i odrębni płatnicy składek. Spółka zaś oczywiście dokonuje zgłaszenia do ub. społecznych, ub. zdrowotnego za pracowników wobec których pełni rolę płatnika. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez pracownika ponoszą partnerzy spółki solidarnie.

Zasadą jest, że poszczególni partnerzy partycypują w przychodach, kosztach, a także ulgach na zasadach proporcjonalności do udziału w zysku-  choć w lwiej części spółek zyski są równe- z uwagi na znaczne ułatwienie kwestii tak podatkowej jak i rozliczeniowej.

Umowa spółki partnerskiej musi być stworzona w formie pisemnej -nie jest tu wymagana forma notarialna. Przy ustalaniu poszczególnych postanowień umowy warto skonsultować się z radcą prawnym, wszak to umowa właśnie kształtuje sposób i zasady prowadzenia konkretnej spółki i relacje jej wspólników. Sama spółka musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego  i w tym również pomoże oczywiście radca prawny – zapraszamy do współpracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski