REFUNDACJA KOSZTÓW HOLOWANIA POJAZDU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

REFUNDACJA KOSZTÓW HOLOWANIA POJAZDU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Zakłady ubezpieczeń nagminnie zaniżają wysokość odszkodowania w zakresie refundacji kosztów holowania uszkodzonego auta. Pamiętać jednak należy, iż ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód pozostających w granicach związku przyczynowego z wypadkiem komunikacyjnym,  a więc także w zakresie refundacji kosztów holowania pojazdu lub jego wraku. Zapraszam na omówienie – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

W granicach normalnego związku przyczynowego, w myśl art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje  więc straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Straty to realne zmniejszenie majątku poszkodowanego. Koszty poniesione przez poszkodowanego wynikające z konieczności skorzystania z płatnej usługi holowania pojazdu, są oczywistym przykładem straty/uszczerbku majątkowego.

Zwrot kosztów holowania jest poszkodowanemu niewątpliwie należny, lecz wtedy gdy uszkodzony samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. Tylko wówczas wykonanie usługi holowania można uznać za konieczne. Warto zauważyć, iż nie musi wcale dojść do szkody całkowitej, gdy pozostaje jedynie wrak, aby z usług firmy holującej skorzystać i móc liczyć na refundację ze strony ubezpieczyciela. Wystarczy, że auto w świetle obowiązujących przepisów nie nadaje się do dalszej jazdy. Dość często usprawiedliwioną przyczyną skorzystania z holownika jest pozostawanie ostrych krawędzi części uszkodzonego auta w wyniku wypadku.

Gdy ubezpieczyciel uzna, iż faktycznie holowanie pojazdu było zasadne, bardzo często weryfikuje koszt wykonania usługi wskazując na możliwość obniżenia kosztów (czy to na stawce za 1 km holowania, czy kosztu rozładunku) co kończy się przyznaniem zaledwie części żądanej kwoty. Wówczas właśnie poszkodowany występuje najczęściej z roszczeniem o  dopłatę kwoty odszkodowania, aby uzyskać pełną refundację.

Tu uwypuklić należy fakt, iż na poszkodowanym ciąży obowiązek dążenia do zmniejszenia skutków szkody. Nie oznacza to jednak wbrew dość często spotykanej opinii, iż należy korzystać jedynie z usług najtańszych firm zajmujących się holowaniem. Ważnym jest, aby ostateczna kwota za wykonaną usługę mieściła się w średniej stawek za tego typu usługę (nie była rażąco zawyżona).  Zatem poszkodowany ma niejako obowiązek uzyskania informacji o cenach jakie kształtują się na rynku lokalnym i czy firma której ma zamiar zlecić usługę nie stosuje stawki rażąco zawyżonej. Bezrefleksyjne wybieranie oferty kończy się bowiem najczęściej przyznaniem racji przez Sąd ubezpieczycielowi. Inną kwestią jest jednak fakt, iż najczęściej wyboru firmy holującej dokonuje się w pośpiechu, bezpośrednio po wypadku, co też nie pozostaje bez znaczenia w toku ewentualnego postępowania sądowego.

Sumując powyższe, nie powinniśmy rezygnować z dochodzenia pełnej refundacji poniesionych kosztów z tytułu holowania pojazdu, jest to bowiem taki sam uszczerbek na majątku poszkodowanego jak choćby ten wynikły z konieczności naprawy uszkodzonego auta. Pamiętać jednak należy o racjonalnym wyborze firmy holującej, aby uniknąć zarzutu przyczynienia się do zwiększenia rozmiaru szkody.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski