ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

W dobie globalizacji i powszechnego przemieszczania się (przynajmniej do niedawna) wielu naszych rodaków wyemigrowało na stałe za granicę. Nie ma to jednak oczywiście wpływu w zakresie uprawnień dotyczących dziedziczenia, pozostają one takie jak u osoby mieszkającej na co dzień w Polsce – także w zakresie możliwości przyjęcia czy odrzucenia spadku. W sytuacji zaś, gdy nie jesteśmy pewni co konkretnie dziedziczymy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na instytucję odrzucenia spadku.

Na blogu pisałem już, iż spadkobierca powołany do spadku ma dokładnie 6 miesięcy na jego odrzucenie od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas jego udział przechodzi na pozostałych spadkobierców. Odrzucenie spadku ma tę zaletę, iż osoba, która spadek odrzuca nie jest odpowiedzialna za długi pozostawione przez spadkodawcę- a jawi się to jako szczególnie istotne z perspektywy osoby mieszkającej na stałe za granicą, nie mającej zazwyczaj pełnego rozeznania jakie składniki mogą wchodzić w skład spadku. Istotna tu jest kwestia prawidłowego złożenie oświadczenia (zarówno jeśli chodzi o formę jak i czas).

 

Otóż gdy spadkobierca mieszka za granicą koniecznym jest udanie się do konsula RP we właściwym miejscowo urzędzie i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Spadkobierca samodzielnie sporządza takie oświadczenie o odrzuceniu spadku i udaje się z nim do placówki konsularnej, aby uzyskać konsularne poświadczenie podpisu (oświadczenie składamy osobiście, przedkładając ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty). Odpis należy złożyć w obecności konsula. Opłata konsularna za tę czynność pobierana jest zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

Co ważne pamiętać należy, ażeby oświadczenie było skuteczne, należy je bezzwłocznie przesłać do Sądu spadku (w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział, że jest uprawniony do spadku). Nie należy zwlekać – przesłać oświadczenie należy od razu po  uzyskaniu konsularnego poświadczenia, ponieważ oświadczenie uważane jest za złożone z chwilą jego wpływu do sądu w Polsce (628 k.p.c.). Od tego momentu oświadczenie o odrzuceniu spadku należy uznać za prawidłowo złożone.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski