Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

Nowy Ład, a przejście na spółkę z o. o. – radca prawny Karol Borkowski

W związku z zakresem proponowanych zmian związanych z „Nowym Ładem”, coraz częściej pośród przedsiębiorców pojawiają się pomysły przejścia z  jednoosobowej działalności gospodarczej na formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta,  już teraz warto przeanalizować tę kwestię – radca prawny Karol Borkowski

Największe obawy przedsiębiorców zdaje się budzić propozycja ustawodawcy w zakresie składki zdrowotnej. Zapewne więc przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie pewną z form ucieczki przed zapłatą ubezpieczenia zdrowotnego od dochodu z działalności gospodarczej.

Po pierwsze warto jednak porównać obie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Otóż osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze korzystają z uproszczonej księgowości. Przedsiębiorcy mają do wyboru różne sposoby rozliczenia, tu w szczególności zwrócić uwagę należy na możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – po przekroczeniu limitu przychodów za poprzedni rok w kwocie dwóch milionów euro obowiązkowo prowadzona musi być już pełna księgowość.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się zaś niestety z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. Ta z  kolei jest pracochłonna i charakteryzuje się znacznie wyższym stopniem komplikacji niż ma to miejsce przy uproszczonej księgowości. Wiąże się to w sposób oczywisty z wyższym kosztem prowadzenia pełnej księgowości niż ma to miejsce przy obsłudze księgowej jednoosobowej działalności gospodarczych. Wynika to także z tego, iż ewidencjonowane są wszystkie operacje, a więc także wszelkie płatności i pożyczki, a nie tylko faktury. Kolejnym obowiązkiem z którym zmierzy się przedsiębiorca po przejściu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to obowiązek terminowego składania sprawozdania finansowego.

Spółka z o. o. niesie jednak ze sobą wiele korzyści, przede wszystkim przedsiębiorca za firmowe operacje i straty odpowiada do wysokości wniesionego wkładu w spółce, podczas gdy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej za problemy natury finansowej odpowiada całym swoim majątkiem.

To tylko ogólny zarys problematyki i najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę.

Jeżeli po analizie „zysków i strat” przejścia na sp. z o. o. uznamy, iż jest to dla nas opłacalne – należy przemyśleć kwestię sposobu jej prowadzenia. Jest bowiem tak, iż co do zasady do zawarcia umowy spółki wystarczy jedna osoba, a więc przedsiębiorca który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialności nie mając żadnego wspólnika (co jednak istotne- wspólnik takiej jednoosobowej spółki jest traktowany przez ZUS tak, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą).

Zmiany formy działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na wskazaną powyżej spółkę z o. o. jest dopuszczalna co do zasady na dwa sposoby, tj. poprzez rejestrację spółki i wniesienie do niej aportu (przedsiębiorstwa) lub też w drodze przekształcenia dotychczasowej działalności w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych (co istotne wraz z przekształceniem spółka wstąpi w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w poprzedniej formie).

Szczególnie przekształcenie na podstawie art. 551 § 5 KSH jest bardzo czasochłonną i skomplikowaną drogą, gdyż wymaga dopełnienia całego szeregu formalności, wymaga sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy oraz opinii biegłego rewidenta, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – radcy prawnego.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski