art. 777 k.p.c. – sposób na zabezpieczenie należności – r. pr. Karol Borkowski

art. 777 k.p.c. – sposób na zabezpieczenie należności – r. pr. Karol Borkowski

Jest wiele instrumentów prawnych, które przyspieszają przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego (pomijając niejako postępowanie sądowe mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego), szczególnie jednak skutecznym jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika.

Po pierwsze sposób sporządzenia owego oświadczenia jest specyficzny– wyłącznie w formie aktu notarialnego, a więc nie unikniemy wizyty u notariusza. Sama instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji jest jedną z form zabezpieczenia należności, a uregulowana jest w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego. Warto nadmienić, iż notarialne poddanie się egzekucji przez dłużnika znacznie skraca drogę do postępowania egzekucyjnego w wypadku spełnienia się przesłanek. To co najistotniejsze – notarialny akt zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji ma znaczenie niemal identyczne jak tytuł egzekucyjny. Art. 777 kodeksu postępowania cywilnego w praktyce przy np. sprzedaży nieruchomości, to nic innego jak odebranie oświadczenia, iż dłużnik zobowiązuje się zapłacić wierzycielowi umówioną cenę w określonym terminie i w odniesieniu do tego zobowiązania poddaje się wprost z tego aktu egzekucji.

Poza powyższym co do zasady poprzez art. 777 kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczamy nie tylko zapłatę ceny ale także, np. wydanie przedmiotu umowy wobec strony kupującej jeżeli wydanie to jest z różnych przyczyn odłożone na termin późniejszy.

W wypadku spełnienia się przesłanek – wierzyciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (wierzyciel co do zasady musi wskazać upływ terminu określonego do zapłaty należności przez dłużnika). Sąd wydaje postanowienie, na które zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi przysługuje środek odwoławczy w postaci wniesienia zażalenia.

Dobrowolne poddanie się egzekucji jest niewątpliwie jednym z najskuteczniejszych sposób na zabezpieczenie należności i choć wymaga wizyty w kancelarii notarialnej, to warto akurat ten środek zabezpieczenia stosować. Co do zasady przepisy określają jedynie zarys i niezbędne elementy, aby poddanie się egzekucji aktem notarialnym było skuteczne, natomiast jego treść pozostaje do ustalenia przez strony- warto i w tym zakresie skonsultować się z radcą prawnym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski