Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. II – R. PR. KAROL BORKOWSKI

We wcześniejszej części artykułu wskazałem okoliczności, w których członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania spółki, co jest swoistą sankcją za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki. W tej części rozpatrzę dalszą część przepisu, tj. art. 299 § 2 k.s.h. – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Członkowie zarządu spółki z o. o. odpowiadają za jej zobowiązania wobec wierzycieli – wynika to wprost z brzmienia art. 299 kodeksu spółek handlowych – zapraszam na analizę przepisu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dn. 30.01.19 r. (sygn. akt III CZP 78/18) – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Postępowanie egzekucyjne wobec państwowych jednostek organizacyjnych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – r. pr. Karol Borkowski

Postępowanie egzekucyjne wobec państwowych jednostek organizacyjnych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – r. pr. Karol Borkowski

Gdy wygramy sprawę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mamy prawo oczekiwać szybkiej realizacji prawomocnego wyroku. Jakie jednak są aktualne poglądy doktryny w zakresie egzekucji należności bez uprzedniego zawezwania państwowej jednostki organizacyjnej?

Karol Tomasz Borkowski prawnik

Fundacja i stowarzyszenie cz. I – r. pr. Karol Borkowski

Wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa rośnie zainteresowanie fundacjami i stowarzyszeniami, (szczególnie ich funkcjonowaniem czy rejestracją) – jest to trend już znany, zaobserwowany choćby w Europie Zachodniej na przestrzeni lat. Wobec powyższego pragnę przedstawić Państwu główne założenia i zasady funkcjonowania fundacji w mini- cyklu.

Dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania od biur podróży – r. pr. Karol Borkowski

Dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania od biur podróży – r. pr. Karol Borkowski

Do tak  nieodzownych atrybutów turysty jak okulary przeciwsłoneczne, czy olejek do opalania coraz więcej osób zabiera ze sobą metrówkę, czy dodatkową kartę pamięci do smartfona. Choć to przerysowane  spostrzeżenie  jest lekko na wyrost, omówmy dziś niezwykle istotną liberalizację przepisów dotyczących dochodzenia od biur podróży zadośćuczynienia i odszkodowania za urlop, który został zmarnowany.